INGO GDPR

Ingo.fi on ilmoittautumisjärjestelmä, jossa on kaksi käyttäjätasoa jonka tietoja kerätään a) tapahtumajärjestäjät ja b) ilmoittautujat. Kerättävistä tiedoista tapahtumien osalta vastaavat tapahtumajärjestäjät, ja tapahtumajärjestäjillä tulee olla omat tietosuojakäytännöt ja GDPR -seloste. Tämä GDPR -seloste koskee INGO -ilmoittautumisjärjestelmän keräämiä tietoja.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukainen seloste (GDPR General Data Protection Regulation).

 

 1. Organisaatio ja yhteyshenkilö
  • INGO Cloud Services / July Partners Oy
  • Y-tunnus 0656705-9
  • PL 255, 67101 Kokkola
  • Yhteyshenkilö: Keijo Särkijärvi, CEO
  • service@ingo.fi

 2. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja säilytys

  1. Henkilötietojen keräämisen tavat
   • Henkilötiedot kerätään pääasiassa kirjautumisen yhteydessä niin järjestäjiltä kuin tapahtumiin osallistuvilta ingo.fi nettisivun kautta. Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään ja hänen suostumuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä myös muuten nettisivun kautta kuten uutiskirjeen tilaus, sähköposti, puhelin tai muu asiakkaan yhteydenotto kuten sosiaalinen media (Facebook, Instagram, LinkedIn).

  2. Mitä tietoja kerätään
   • Nimi (etunimi, sukunimi)
   • Sähköposti
   • Yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation nimi yritysasiakkailta
   • Muita vapaaehtoisia tietoja kuten puhelinnumero ja osoite
   • Muita vapaaehtoisia tietoja kuten puhelinnumero ja osoite

  3. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus:
   • Laskutus
   • Ilmoittautumistietojen käsittely
   • Tiedotus
   • Asiakaspalautteen kerääminen ja muu asiakassuhteen hoitaminen
   • Markkinointi

  4. Henkilötietojen säilytys ja luovutus
   • Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään digitaalisesti, ja järjestelmät on suojattu asianmukaisilla verkkosuojauksilla ja salasanoilla. INGO säilyttää tapahtumajärjestäjistä kerätyt tiedot 5 vuotta mikäli asiakas ei aiemmin vaadi tietojensa poistoa, jolloin se tehdään välittömästi.

    Ilmoittautujia koskevat tiedot poistetaan INGO järjestelmästä tapahtuman päätyttyä minkä jälkeen tapahtumajärjestäjät ovat yksin vastuussa näistä tiedoista, ja niiden hallinta tapahtuu tapahtumajärjestäjän käytänteidensä mukaisesti.

    Tietoihin pääsee käsiksi INGO Cloud Service henkilökunta. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ei EU:n sisällä eikä EU:n ulkopuolelle.


 3. Henkilön tietosuojaoikeudet
  • Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot. Hänellä on oikeus pyytää henkilötietojen välitöntä poistamista rekistereistä. Henkilöllä on oikeus saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä. Kaikki edellä mainitut asiat tulee tehdä ottamalla yhteyttä service@ingo.fi. Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojensa käsittelystä.